OFERTA

Podstawowym celem działalności biura jest profesjonalna obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości.

Niniejsza oferta została specjalnie przygotowana dla tych firm, które zdecydują się powierzyć prowadzenie księgowości wyspecjalizowanemu podmiotowi, same chcą się poświęcić działaniom czysto merytorycznym, a słowa takie jak: księgowość, rachunkowość, księgi handlowe, ZUS, Urząd Skarbowy, podatki, VAT wzbudzają ich największy niepokój, lęk czy nawet niechęć.

Prowadzenie usług księgowych w zakresie:

  • tworzenie lub modyfikacja Przyjętych Zasad Polityki Rachunkowości,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, opracowanie optymalnych planów amortyzacji,
  • bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych,
  • prowadzenie rejestrów VAT,
  • sporządzanie i składanie miesięcznych deklaracji VAT oraz deklaracji podatkowych, przygotowanie przelewów,
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,

Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych 
w następujących sytuacjach:

 

 

  • przejście z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
   na Księgę Rachunkową,
  • po zmianie formy prawnej, po połączeniu spółek.

 

 

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z Rozp. MF w tej sprawie, w tym:

  • prowadzenie księgi,
  • prowadzenie wymaganych ewidencji i kart,
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
  • sporządzanie i składanie miesięcznych deklaracji na podatek dochodowy i podatek VAT,
  • przygotowanie przelewów,
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych.

Obsługa Kadrowo – Płacowa, w tym:

  • sporządzanie list płac łącznie z listami zasiłkowym,
  • sporządzanie deklaracji PIT-4,
  • sporządzanie i składanie wymaganych deklaracji ZUS,
  • sporządzanie informacji PIT-11/8B oraz informacji RMUA dla zatrudnionych pracowników,
  • obsługa kadrowo-płacowa pracowników: Umowy, Świadectwa Pracy, zaświadczenia, itp.,
  • sporządzanie i ewidencja Umów Zleceń i Umów o Dzieło oraz ich rozliczanie,
  • prowadzenie akt osobowych,
  • ustalanie czasu urlopów,
  • doradztwo z zakresu prawa pracy,